Quầy Bánh

STT TÊN MẶT HÀNG ĐƠN VỊ GIÁ (¥) Tình Trạng  
1 Bánh bía túi (400g) 650

Còn Hàng

Xem thêm
2 Bánh bento dây(12 gói) 700

Còn Hàng

Xem thêm
3 Bánh gấu hủ (300g) 500

Còn Hàng

Xem thêm
4 Bánh Tráng bịch 120

Còn Hàng

Xem thêm