Quầy Thịt

STT TÊN MẶT HÀNG ĐƠN VỊ GIÁ (¥) Tình Trạng  
1

Thịt bò đùi

1 Kg 1350

Còn Hàng

Xem thêm
2 Xương bò cắt sẵn 1 Kg 430

Còn Hàng

Xem thêm
3 Vịt tươi nguyên con lớn Con 1390

Còn Hàng

Xem thêm
4 Chân gà 1 Kg 400

Còn Hàng

Xem thêm
5 Chim cút Bì (5 con) 600

Còn Hàng

Xem thêm
6 Gà dai 1con 500

Còn Hàng

Xem thêm
7 Chân giò heo có bì (nguyên cái) 1 Kg 1100

Còn Hàng

Xem thêm
8 Cổ họng heo 1 Kg 500

Còn Hàng

Xem thêm
9 Dồi trường (tràng) 1 Kg 1000

Còn Hàng

Xem thêm
10 Thịt ba rọi có da 1 Kg 1050

Còn Hàng

Xem thêm
11 Tai heo 1 Kg 550

Còn Hàng

Xem thêm
12 Lưỡi heo Bì (0,5 kg) 500

Còn Hàng

Xem thêm
13 Thịt heo rừng Bì (0,5 kg) 1100

Còn Hàng

Xem thêm
14 Thịt dê 1 Kg 1350

Còn Hàng

Xem thêm