Rau, Củ, Quả

STT TÊN MẶT HÀNG ĐƠN VỊ GIÁ (¥) Tình Trạng  
1 Lá lốt 200

Còn Hàng

Xem thêm
2 Lá chanh 250

Còn Hàng

Xem thêm
3 Mẻ (nấu thịt cầy, nấu riêu) Gói 300

Còn Hàng

Xem thêm
4 Ớt đông lạnh

300

Còn Hàng

Xem thêm
5 Sả bì lớn Bì (0,5 kg) 600

Còn Hàng

Xem thêm
6 Riềng Bì (0,5 kg) 600

Còn Hàng

Xem thêm
7 Sấu đông lạnh 0,5 800

Còn Hàng

Xem thêm
8 Mít tươi  0,5

800

Còn Hàng

Xem thêm
9 Đu đủ xanh 1 Kg 1200

Còn Hàng

Xem thêm
10 Củ hành tím Bì (0,5 kg) 700

Còn Hàng

Xem thêm
11 Xoài cát chu 1kg 1200

Còn Hàng

Xem thêm