Quầy Thức Uống

STT TÊN MẶT HÀNG ĐƠN VỊ GIÁ (¥) Tình Trạng  
1 Vina cà phê (Cà phê hoà tan 24 gói) 780

Còn Hàng

Xem thêm
2 Bia 333 Lon 350

Còn Hàng

Xem thêm
3 Bia Heineken Chai 400

Còn Hàng

Xem thêm
4 Bia Sài Gòn Chai 400

Còn Hàng

Xem thêm